Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

บทความหลวงพ่อสาคร
By using our website, you agree to the use of our cookies.Blog Post

เหรียญเสมา 6 รอบหลวงพ่อสาคร
เสมา

เหรียญเสมา 6 รอบหลวงพ่อสาคร 

เหรียญที่ระลึกอายุ ๖ รอบ ๗๒ ปี หลวงพ่อสาคร มนุญโญวัดหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกำแพงวัดหนองกรับ รูปลักษณ์แบบเหรียญเสมาฉลองอายุ ๖ รอบ ๗๒ ปี เป็นเหรียญเสมา ขนาดความสูงไม่รวมห่วง ๓.๘ ซม

ลักษณะคล้ายเหรียญเสมาหลวง ปู่ทิม อิสริโกแต่ได้ปรับแต่งรายละเอียดให้แตกต่างไปจากเดิมด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสาครนั่งเต็มองค์ ด้านบน มีอักขระ “มะอะอุ”คือแก้ว ๓ ประการซึ่งหมายถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ขอบชั้นในเป็นเมล็ดไข่ปลา

ด้านล่างเป็นรูปหัวเสือ อันหมายถึง “ปีขาล” อันเป็นปีเกิดของหลวงพ่อนั่นเองด้านหลังมียันต์ครูของ หลวงปู่ทิม อิสริโก และเขียนว่า “ที่ระลึกอายุครบ ๖รอบ”มีรายเซนต์สมณศักดิ์ของหลวงพ่อสาครเป็นตัวนูน ชื่อวัด และวันที่ ๓ ก.พ ๒๕๕๓ และในครั้งนี้ได้จัดสร้างทั้งแบบเหรียญชั้นเดียว และเหรียญปะฉลุลงยา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของการสร้างเหรียญปะฉลุซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนให้ชนรุ่นหลังได้เห็น ถือเป็นเหรียญที่สร้างได้อย่างวิจิตรงดงามเหรียญหนึ่งในยุดปัจจุบัน จำนวนจัดสร้าง

1 เหรียญเงินหน้าเงินปะฉลุลงยา 3 สี จำนวนสร้าง 1,272 เหรียญ
– ด้านหน้า 2 โค้ด
– ตอกโค้ด เมล็ดงา นะ กลับข้าง ที่กนกด้านขวาของเหรียญ
– ตอกโค้ด ส (ขอม) ที่ห่วง
– ด้านหลัง 3 โค้ด
– ตอก สาคร ด้านบนฝั่งขวาของเหรียญ
– ตอก ง 2 ตัว(เงิน) (ระหว่างอักขระใต้ยัณห์ห้า)
– ตอกดอกบัว (ว.น.ก) ด้านล่างฝั่งขวาของเหรียญ
– และมีหมายเลข 1-1272 กำกับด้านบนฝั่งซ้ายของเหรียญ ตรงข้ามโค้ด สาคร
2 เหรียญนวะหน้าเงินปะฉลุลงยา 3 สี จำนวนสร้าง 1,772 เหรียญ
– ด้านหน้า 2 โค้ด
– ตอกโค้ด เมล็ดงา นะ กลับข้าง ที่กนกด้านซ้ายของเหรียญ
– ตอกโค้ด ส (ขอม) ที่ห่วง
– ด้านหลัง 4 โค้ด
– ตอก สาคร ด้านบนฝั่งซ้ายของเหรียญ
– ตอก น 1 ตัว(นวะ) ด้านขวาของเหรียญ(ระหว่างอักขระใต้ยัณห์ห้า)
– ตอก ง 1 ตัว(เงิน) ด้านซ้ายของเหรียญ(ระหว่างอักขระใต้ยัณห์ห้า)
– ตอกดอกบัว (ว.น.ก) ด้านล่างฝั่งซ้ายของเหรียญ
– และมีหมายเลข 1-1772 กำกับด้านบนฝั่งขวาของเหรียญ ตรงข้ามโค้ด สาคร
3 เหรียญเงิน ลงยา 4 สี จำนวนสร้าง 1,972 เหรียญ
– ด้านหน้า 1 โค้ด
– ตอกโค้ด ส (ขอม) ที่ห่วง
– ด้านหลัง 3โค้ด
– ตอก สาคร ด้านบนฝั่งขวาของเหรียญ
– ตอกดอกบัว (ว.น.ก) ด้านล่างฝั่งซ้ายของเหรียญ
– ตอก ง 1 ตัว(เงิน) ด้านล่างตรงกลางของเหรียญ(ติดขอบ)
– และมีหมายเลข 1-1972 กำกับด้านบนฝั่งซ้ายของเหรียญ ตรงข้ามโค้ด สาคร
4 เหรียญเงิน จำนวนสร้าง 572 เหรียญ
– ด้านหน้า 1 โค้ด
– ตอกโค้ด ส (ขอม) ที่ห่วง
– ด้านหลัง 3โค้ด
– ตอก สาคร ด้านบนฝั่งซ้ายของเหรียญ
– ตอกดอกบัว (ว.น.ก) ด้านล่างฝั่งขวาของเหรียญ
– ตอก ง 1 ตัว(เงิน) ด้านล่างตรงกลางของเหรียญ(ติดขอบ)
– และมีหมายเลข 1-572 กำกับด้านบนฝั่งขวาของเหรียญ ตรงข้ามโค้ด สาคร
5 เหรียญนวะโลหะ จำนวนสร้าง 972 เหรียญ
– ด้านหน้า 1 โค้ด
– ตอกโค้ด ส (ขอม) ที่ห่วง
– ด้านหลัง 3โค้ด
– ตอก สาคร ด้านบนฝั่งขวาของเหรียญ
– ตอกดอกบัว (ว.น.ก) ด้านบนซ้ายของเหรียญ
– ตอก น 1 ตัว(นวะ) ด้านล่างตรงกลางของเหรียญ(ติดขอบ)
– และมีหมายเลข 1-972 กำกับด้านล่างฝั่งซ้ายของเหรียญ
6 เหรียญอัลปาก้า ลงยา 2 สี จำนวนสร้าง 2,772 เหรียญ
– ด้านหน้า 1 โค้ด
– ตอกโค้ด ส (ขอม) ที่ห่วง
– ด้านหลัง 1โค้ด
– ตอกดอกบัว (ว.น.ก) ด้านบนฝั่งขวาของเหรียญ
– และมีหมายเลข 1-2772 กำกับด้านบนฝั่งซ้ายของเหรียญตรงข้ามโค้ด ดอกบัว
7 เหรียญทองแดง แก่ชนวน ไม่เจาะห่วง จำนวนสร้าง 7,272 เหรียญ
– ด้านหน้า 1 โค้ด
– ตอกโค้ด ส (ขอม) ที่ห่วง
– ด้านหลัง 1โค้ด
– ตอกดอกบัว (ว.น.ก) ด้านบนฝั่งขวาของเหรียญ
– และมีหมายเลข 1-7272 กำกับด้านบนฝั่งซ้ายของเหรียญ ตรงข้ามโค้ด ดอกบัว
8 เหรียญทองแดงผิวไฟ ผสมชนวน เจาะห่วง จำนวนสร้าง 9,972 เหรียญ
– ด้านหน้า ไม่มี โค้ด
– ด้านหลัง 1โค้ด
– ตอกดอกบัว (ว.น.ก) ด้านบนฝั่งซ้ายของเหรียญ
– และมีหมายเลข 1-9972 กำกับด้านบนฝั่งขวาของเหรียญ ตรงข้ามโค้ด ดอกบัว
9 เหรียญทองเหลือง จำนวนสร้าง 4,972 เหรียญ
– ด้านหน้า ไม่มี โค้ด
– ด้านหลัง 1โค้ด
– ตอกดอกบัว (ว.น.ก) ด้านล่างฝั่งขวาของเหรียญ
– และมีหมายเลข 1-4972 กำกับด้านบนฝั่งซ้ายของเหรียญ
10 ชุดกรรมการ (เหรียญปะฉลุลงยา 3 เหรียญ/หน้ากาก 1 เหรียญ) จำนวนสร้าง 572 ชุด
10.1 พื้นนวะโลหะ ขอบเงิน องค์ทองฝาบาตร(กรรมการ) ตอก 3 โค้ด
– ด้านหน้า 1 โค้ด
– ตอกโค้ด ส (ขอม) ที่ห่วง
– ด้านหลัง 2โค้ด
– ตอก กรรมการ ด้านบนฝั่งขวาของเหรียญ
– ตอกดอกบัว (ว.น.ก) ด้านบนฝั่งซ้ายของเหรียญ
– และมีหมายเลข 1-572 กำกับด้านล่างฝั่งซ้ายของเหรียญ
10.2 พื้นทองฝาบาตร ขอบนวโลหะ องค์เงิน(กรรมการ)ตอก 3 โค้ด
– ด้านหน้า 1 โค้ด
– ตอกโค้ด ส (ขอม) ที่ห่วง
– ด้านหลัง 2โค้ด
– ตอก กรรมการ ด้านบนฝั่งขวาของเหรียญ
– ตอกดอกบัว (ว.น.ก) ด้านล่างฝั่งซ้ายของเหรียญ
– และมีหมายเลข 1-572 กำกับด้านบนฝั่งซ้ายของเหรียญ ตรงข้ามโค้ด กรรมการ
10.3 พื้นอัลปาก้า ขอบทองฝาบาตร องค์นวโลหะ (กรรมการ)ตอก 3 โค้ด
– ด้านหน้า 1 โค้ด
– ตอกโค้ด ส (ขอม) ที่ห่วง
– ด้านหลัง 2โค้ด
– ตอก กรรมการ ด้านบนฝั่งซ้ายของเหรียญ
– ตอกดอกบัว (ว.น.ก) ด้านบนฝั่งขวาของเหรียญ
– และมีหมายเลข 1-572 กำกับด้านล่างฝั่งซ้ายของเหรียญ
10.4 เนื้อทองแดงผสมชนวน ไม่เจาะห่วง หน้ากากทองฝาบาตร(กรรมการ)
– ด้านหน้า 1 โค้ด
– ตอกโค้ด ส (ขอม) ที่ห่วง
– ด้านหลัง 2โค้ด
– ตอก กรรมการ ด้านบนฝั่งขวาของเหรียญ
– ตอกดอกบัว (ว.น.ก) ด้านล่างฝั่งขวาของเหรียญ
– และมีหมายเลข 1-572 กำกับด้านบนฝั่งซ้ายของเหรียญ
11 เหรียญนวะ ขอบเงิน องค์ทองคำ จำนวนสร้าง 72 เหรียญ
– เนื้อนวะโลหะ ขอบเงิน องค์ทองคำ ลงยา 2 สี ตอก 8 โค้ด(จำนวน 72 เหรียญ)(3K)
– ด้านหน้า 2 โค้ด
– ตอกโค้ด เมล็ดงา นะ กลับข้าง ที่กนกทั้ง 2 ข้าง
– ตอกโค้ด ส (ขอม) ที่ห่วง
– ด้านหลัง 6 โค้ด
– ตอก สาคร ด้านบนฝั่งขวาของเหรียญ
– ตอก กรรมการ ด้านบนฝั่งซ้ายของเหรียญ
– ตอก น 1 ตัว(นวะ) ด้านขวาของเหรียญ(ระหว่างอักขระใต้ยัณห์ห้า)
– ตอก ท 1 ตัว(ทอง) ด้านซ้ายของเหรียญ(ระหว่างอักขระใต้ยัณห์ห้า)
– ตอก ง (เงิน) ด้านล่างตรงกลางของเหรียญ(ติดขอบเหรียญ)
– ตอกดอกบัว (ว.น.ก) ด้านล่างฝั่งซ้ายของเหรียญ
– และมีหมายเลข 1-72 กำกับด้านล่างฝั่งขวาของเหรียญ ตรงข้ามโค้ด ดอกบัว
12 เนื้อทองคำหน้าทองคำ ลงยา 2 สี ตอก 6 โค้ด (จำนวน 72 เหรียญ)
– ด้านหน้า 2 โค้ด
– ตอกโค้ด เมล็ดงา นะ กลับข้าง ที่กนกทั้ง 2 ข้าง
– ตอกโค้ด ส (ขอม) ที่ห่วง
– ด้านหลัง 4 โค้ด
– ตอก สาคร ด้านบนฝั่งขวาของเหรียญ
– ตอก กรรมการ ด้านบนฝั่งซ้ายของเหรียญ
– ตอก ท 2 ตัว(ทองคำ) (ระหว่างอักขระใต้ยัณห์ห้า)
– ตอกดอกบัว (ว.น.ก) ด้านล่างฝั่งขวาของเหรียญ
– และมีหมายเลข 1-72 กำกับด้านล่างฝั่งซ้ายของเหรียญ ตรงข้ามโค้ด ดอกบัว
13 เนื้อเงินหน้าทองคำ ลงยา 2 สี ตอก 7 โค้ด(จำนวน 172 เหรียญ)
– เนื้อเงินหน้าทองคำ ลงยา 2 สี ตอก 7 โค้ด(จำนวน 172 เหรียญ)
– ด้านหน้า 2 โค้ด – ตอกโค้ด เมล็ดงา นะ กลับข้าง ที่กนกทั้ง 2 ข้าง
– ตอกโค้ด ส (ขอม) ที่ห่วง – ด้านหลัง 5 โค้ด – ตอก สาคร ด้านบนฝั่งซ้ายของเหรียญ
– ตอก กรรมการ ด้านบนฝั่งขวาของเหรียญ
– ตอก ง 1 ตัว(เงิน) ด้านขวาของเหรียญ(ระหว่างอักขระใต้ยัณห์ห้า)
– ตอก ท 1 ตัว(ทอง) ด้านซ้ายของเหรียญ(ระหว่างอักขระใต้ยัณห์ห้า)
– ตอกดอกบัว (ว.น.ก) ด้านล่างฝั่งขวาของเหรียญ
– และมีหมายเลข 1-172 กำกับด้านล่างฝั่งซ้ายของเหรียญ ตรงข้ามโค้ด ดอกบัว
14 เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ หลังเรียบ จารมือ ตอก 4 โค้ด(จำนวนสร้าง 72 เหรียญ)
– ด้านหน้า ตอก 2 โค้ด
– ตอกโค้ด เมล็ดงา นะ กลับข้าง ที่กนกทั้ง 2 ข้างของเหรียญ
– ตอกโค้ด ส (ขอม) ที่ห่วง
– ด้านหลัง 2โค้ด
– ตอกดอกบัว (ว.น.ก) ด้านบนตรงกลางติดห่วงของเหรียญ
– ตอก สาคร ด้านบนตรงกลางใต้โค้ดดอกบัวของเหรียญ
– และมีหมายเลข 1-72 กำกับด้านล่างตรงกลางของเหรียญ พร้อมมีจารหลวงพ่อ(ยัณห์ห้า)และลายเซ็นต์

Related posts