เหรียญนาคปรก ไตรมาส ๕๑ หลวงพ่อสาคร

“เหรียญนาคปรกไตรมาส” เข้าพิธีปลุกเสกพร้อมกับ พระขุนแผนผงพรายกุมาร ปี 2551

จำนวนการจัดสร้าง : จัดสร้างจำนวน 2 พิมพ์ จำนวนดังนี้

1. เหรียญเนื้อ ทองคำ 19 เหรียญ
2. เหรียญเนื้อ เงินลงยา 199 เหรียญ
3. เหรียญเนื้อ เงิน 500 เหรียญ
4. เหรียญเนื้อ นวะโลหะแก่เงิน 200 เหรียญ
5. เหรียญเนื้อ นวะโลหะ 1,000 เหรียญ
6. เหรียญเนื้อ สามกษัตริย์ 3,000 เหรียญ
7. เหรียญเนื้อ ทองแดง 10,000 เหรียญ
8. ตะกั่วลองพิมพ์ 2 เหรียญ

พิมพ์เล็ก
1. ทองคำ จำนวนการสร้าง 19 เหรียญ
2. ทองแดง จำนวนการสร้าง 19,999 เหรียญ