พระกริ่งไม้แกะ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ 2552

พระกริ่งไม้แกะ วัดหนองกรับ 2552 มีด้วยกันทั้งหมด 3เนื้อ มีช่างแกะพระกริ่ง 2 ท่าน

1. พระกริ่งไม้ดำดง ก้นทองคำ แกะได้จำนวน 259 องค์ (ช่างท่านที่ 1 ) บูชาองค์ละ 5,000
2. พระกริ่งไม้กันเกรา ก้นเงิน คาดว่าจะแกะได้จำนวนไม่เกิน 279 องค์ (ช่างท่านที่ 1 ) บูชาองค์ละ 2,500
3. พระกริ่งไม้ขนุน ก้นเงิน แกะได้จำนวน 119 องค์ (ช่างท่านที่ 2 ) บูชาองค์ละ 2,000