เหรียญเจริญพรบน หลวงพ่อสาคร

พิธีปลุกเสกเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ วันที่ 1 ก.พ. 2551 เวลา 09.39 น. หลวงพ่อสาคร มนุญโญ ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเดี่ยวภายในวัดหนองกรับ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เหรียญเจริญพรบน หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง มีจำนวนการสร้างดังนี้ 1.

Read more