C.J. Anderson Authentic Jersey  พระกริ่ง Archives - หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ

Category: พระกริ่ง

พระกริ่งงาแกะ รุ่น 2 ปี 2549 ก้นอุดผงพรายกุมาร ฝังตะกรุดทองคำ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ

พระกริ่งงาแกะ รุ่น 2 ปี 2549 ก้นอุดผงพรายกุมาร ฝังตะกรุดทองคำ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ
Read More

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ชินบัญชร ที่ระลึกฉลองอายุครบ 75 ปี หลวงพ่อสาคร

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ชินบัญชร ที่ระลึกฉลองอายุครบ 75 ปี หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับนั้น นอกจากในเนื้อทองคำ และ เนื้อเงิน มีการจัดสร้างเนื้อนวะโลหะเพียงเนื้อเดียว โดยเป็นนวะโลหะเต็มสูตรตามตำรับในการจัดสร้างวัตถุมงคลในเนื้อนวะโลหะ โดยพระกริ่งเนื้อนวะ ผสมทองคำ 109 บาท จัดสร้างพระกริ่งชิญบัญชร พระกริ่งหลวงพ่อสาคร:วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างซุ้มประตูและพระเจดีย์จุฬามณียอดซุ้มประตูวัดหนองกรับ พระกริ่ง มีประวัติการสร้างมาแต่โบราณตามคติความเชื่อในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานโดยมีพุทธลักษณะเป็นรูปจำลองของ “พระไภษัชคุรุพุทธเจ้า” เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งของในศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งหมายความว่าทรงเป็นครูในด้านเภสัชนั่นเอง นอกจากนี้ตามคติของมหายานเชื่อกันว่ารูปเคารพแห่งพระไภษัชคุรุนั้นถึงพร้อมด้วยพุทธภาวะมีกฤตยาภินิหารทั้งพระเดชและพระคุณคือ สร้างความสงบสุขความสวัสดี ภัยบุคคลและภัยธรรมชาติภัยจากเขี้ยวงาทั้งปวงคลอดจนภัยอันเกิดจากโรคาพยาธิ เพิ่มความสุขสมบูรณ์ทางลาภยศเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง
Read More

พระกริ่งไตริฏก พ.ศ.2544 หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ

พระกริ่งไตริฏก พ.ศ.2544 หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ในไตรมาสปี พ.ศ.2544 หลวงพ่อสาครได้จัดสร้างพระกริ่งขึ้นมารุ่นหนึ่งท่านให้ชื่อ ว่าพระกริ่งไตรปิฏก อุดผงพรายกุมารฝังตะกรุด สามกษัตริย์ เป็นพิมพ์ใหญ่ ส่วนพิมพ์เล็กเรียกว่า พระกริ่งน้อยไตรปิฏก ก้นจาร พระกริ่งรุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายจึงทำให้เป็นที่เสาะแสวงหาของลูกศิษย์ของท่านและบุคคลทั่วไป พระกริ่งรุ่นนี้ ดีทั้งนอกและดีทั้งใน ซึ่งได้นำชนวนอันศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาหล่อหลอม อาทิเช่น ชนวนพระกริ่งชินบัญชร ชนวนพระกริ่งปรโม หลวงพ่อเริ่ม วัดจุกเฌอ พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว เกสาโร พระกริ่งหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า
Read More

พระกริ่งไม้แกะ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ 2552

พระกริ่งไม้แกะ วัดหนองกรับ 2552 มีด้วยกันทั้งหมด 3เนื้อ มีช่างแกะพระกริ่ง 2 ท่าน 1. พระกริ่งไม้ดำดง ก้นทองคำ แกะได้จำนวน 259 องค์ (ช่างท่านที่ 1 ) บูชาองค์ละ 5,000 2. พระกริ่งไม้กันเกรา ก้นเงิน คาดว่าจะแกะได้จำนวนไม่เกิน 279 องค์ (ช่างท่านที่ 1 )
Read More
Tevin Coleman Womens Jersey