เหรียญเจริญพรบน หลวงพ่อสาคร

พิธีปลุกเสกเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ

วันที่ 1 ก.พ. 2551 เวลา 09.39 น. หลวงพ่อสาคร มนุญโญ ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเดี่ยวภายในวัดหนองกรับ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

เหรียญเจริญพรบน หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง มีจำนวนการสร้างดังนี้
1. เนื้อทองคำ สร้าง 71 เหรียญ
2. เนื้อเงิน สร้าง 1,199 เหรียญ
3. เนื้อนวะ สร้าง 2,551 เหรียญ
4. เนื้อทองแดง ( กรรมการ โค๊ต ๙ ) สร้าง 1,999 เหรียญ
5. เนื้อทองแดงรมดำ สร้าง 19,999 เหรียญ