เหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อสาครสร้าง ปี ๕๓

เหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อสาครสร้างปี ๕๓ รายระเอียดการสร้างครับ

1. เนื้อทองคำลงยาสร้าง ๗๒ เหรียญ

2. ชุดกรรมการสร้าง ๙๙๙ ชุด 1 ชุดมีเหรียญ 5 เหรียญ
2.1 เนื้อเงินลงยา
2.2 เนื้อเงินหลังเรียบจารย์มือ
2.3 เนื้อนวะหน้าเงินลงยา
2.4 เนื้อทองแดงหลังเรียบจารย์มือ
2.5 เนื้อดีบุก(ไม่มีห่วง )

3. ชุดกรรมการพิเศษสร้าง ๔๙๙ ชุด 1 ชุดมี 2 เหรียญ
3.1 เนื้อเงินหน้าทองคำลงยา
3.2 เนื้อทองแดงหน้าเงินลงยา

4. เนื้อเงินสร้าง ๒๕๕๒ เหรียญ

5.เนื้อนวะสร้าง ๒๙๙๙ เหรียญ

6. เนื้อทองแดงสร้าง ๙๙๙๙ เหรียญ

7. เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีกสร้าง ๔๙๙๙ เหรียญ