เหรียญมหาโภคทรัพย์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ

เหรียญมหาโภคทรัพย์ หลวงพ่อสาคร (พระครูมนูญธรรมวัตร) วัดหนองกรับ จ.ระยอง วัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นทุนทรัพย์ก่อสร้างกำแพงวัดหนองกรับ

มหาโภคทรัพย์ ความเมตตาเป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์ทั้งปวง ความเมตตา คือสภาวะของจิตใจที่มีเยื่อใยไมตรีจิตมิตรใจ คิดเกื้อกูลด้วยสุขประโยชน์ ปราศจากอาฆาตพยาบาทโกรธแค้น แสดงออกทางสีหน้าและสายตาที่สงบแช่มชื่น มองด้วยสายตาอันแสดงถึงความปรารถนาดีให้มีความสุข ปราศจากความมุ่งร้ายที่เป็นภัยต่อกันทั้งปวง นี่เป็นความหมายที่กล่าวถึงคุณลักษณะของความเมตตานั่นเอง

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา พระครูมนูญธรรมวัตร หรือหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ อ.บ้าน ค่าย จ.ระยอง ศิษย์ผู้สืบสานพุทธาคมจากหลวงปู่ทิม อิสริโก จะมีอายุครบ 73 ปี ทางคณะกรรรมการวัดหนองกรับและศิษยานุศิษย์ได้ขออนุญาตหลวงพ่อสาครจัดสร้าง เหรียญรูปเหมือนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนทรัพย์ก่อสร้างกำแพงรอบวัดหนองกรับให้แล้วเสร็จ หลวงพ่อสาครได้ให้ชื่อเหรียญรุ่นนี้ว่า มหาโภคทรัพย์ อันเป็นชื่อที่ให้ความบริบูรณ์ในด้านทรัพย์สินเงินทองและเป็นมงคลอย่างยิ่ง

รูป แบบลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่คล้ายผลมะตูม มีขั้วอยู่ที่ห่วงเหรียญอันหมายถึงการออกดอกออกผลเป็นผลสำเร็จ ตรงกลางเป็นรูปเหมือนเต็มองค์หลวงพ่อสาครในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิบนโต๊ะขาสิงห์ ด้านบนเขียนว่า มหาโภคทรัพย์ด้านล่างเป็นลวดลายรองรับในชั้นล่าง

ส่วนด้านหลัง บรรจุอักขระยันต์ครูตามแบบหลวงปู่ทิม อิสริโก เป็นประธาน หลวงพ่อสาครท่านได้กำหนดให้อักขระล้อมรอบชั้นในและชั้นนอก ดังนี้ “ปิโยเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมนะมุตตะโม ปิโยนาคะสุปัณณานัง ปิยินทรียังนะมามิหัง” แปลว่า”ผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นที่สูงสุดของพรหมทั้งหลาย เป็นที่รักตลอดไปถึงติรัจฉานมีนาคและครุฑเป็นอาทิ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีอินทรีย์อิ่มพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า” พระคาถานี้ถือว่าเป็นสุดยอดทางเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ แฝงคติทางพระพุทธศาสนาที่สื่อถึงความหมายแห่งการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า อันเป็นที่รักแห่งชนทั้งปวง ด้วยว่าเป็นพุทธคุณบทเมตตาอันล้ำเลิศในพระคาถาอิติปิโสรัตนมาลา เหล่าพระคณาจารย์ทั้งหลายหากจะหวังผลในทางเมตตามหานิยมต้องใช้กำกับเสมอ พระคาถานี้มีชื่อว่า “ดอกไม้สวรรค์” เป็นพระคาถาบท “ปิ”เป็นหนึ่งในบท”อิติปิโสรัตนมาลา” ซึ่งพรรณนาคุณแห่งพระรัตนตรัยที่แจกแจงออกไปตามอักขระอย่างลึกซึ้ง แล้วร้อยกรองเข้าไว้ด้วยกันดุจพวงมาลา ซึ่งมีมาแต่โบราณกาลสืบทอดกันมาช้านาน

ส่วน ที่เป็นคาถาวงในนั้นประกอบด้วยด้านบนคือ อ่านว่า “นะชาลีติ” เป็นคาถาหัวใจพระสีวลี พระสิวลีเป็นพระมหาเถระในครั้งพุทธกาลที่ได้รับการรับรองจากพระสัมมาสัมพุทธ เจ้าว่า “เป็นเอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก”คำว่าเอตทัคคะแปลว่าเป็นเลิศ ดังนั้นพระสิวลีเถระจึงเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศด้านมีลาภมากนั่นเอง แม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงกล่าวว่า “ยกเว้นแต่พระตถาคตเจ้าแล้ว ไม่มีผู้ใดจะเลิศด้วยลาภเหมือนพระสิวลีเถรเจ้า” ดังนั้นพระคาถาหัวใจพระสิวลีจึงโดดเด่นในเรื่องโชคลาภโภคทรัพย์ พระคาถาบทต่อกันมาเป็นคาถา”มงกุฎพระพุทธเจ้า” โบราณาจารย์แต่เก่าก่อนท่านว่ามีพุทธคุณครอบจักรวาลโดดเด่นดีทุกด้านทุกทาง อ่านว่า “อิติปิโส วิเสเสพุทธะนาเมอิ อิเมนาพุทธะตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิ” ความหมายคือ “ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูษิตาภรณ์ประดับด้วย มงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิ ครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ” หากรวมคุณวิเศษแห่งอักขระทั้งปวงแล้วต้องถือได้ว่าครบถ้วนครอบคลุมให้ คุณวิเศษในทุกด้านอย่างบริบูรณ์เลยทีเดียว

หลวงพ่อสาครท่านได้ปรารภเป็นคติที่น่าสนใจให้ฟังว่า”คนเราน่ะ หากมีแต่คนเมตตารักใคร่ไม่โกรธเกลียดแล้วก็จะมีแต่มิตรที่คอยช่วยเหลือ เกื้อกูล จะประกอบกิจการงานใดก็ราบรื่นประสบผลสำเร็จ ได้ทรัพย์สินเงินทองตามมา นี่ถึงเรียกว่าความเมตตาเป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์ทั้งปวงจริงๆ” ด้วยเหตุนี้ท่านจึงบรรจงเลือกวางอักขระให้บังเกิดความเมตตานำหน้าก่อน จึงเป็นที่มาแห่งเหรียญที่ชื่อ

“มหาโภคทรัพย์”

จำนวนการสร้างเหรียญมหาโภคทรัพย์ หลวงพ่อสาคร
– ทองคำหน้าทองคำลงยาราชาวดี จำนวน 29
– ทองคำลงยาราชาวดี จำนวน 99

ชุดกรรมการใหญ่ (จำนวน 5 รายการ) จำนวน 199
– เงินหน้าทองคำลงยาราชาวดี
– เงินลงยาราชาวดี
– นวะหน้าเงินลงยาจีวร
– ทองฝาบาตรหน้าเงินลงยาจีวร
– ทองแดงหน้ากากทองฝาบาตร

ชุดกรรมการเล็ก (จำนวน 4 รายการ) จำนวน 599
– เงินลงยาราชาวดี
– นวะหน้าเงิน
– ทองแดงหน้าเงิน
– ทองฝาบาตรหน้ากากทองแดง

รายการย่อย
– นวะหน้ากากทองคำ จำนวน 299
– เงินลงยาราชาวดี จำนวน 899
– เงิน จำนวน 999
– นวะ จำนวน 1,999
– ทองฝาบาตร จำนวน 3,999
– ทองแดงแก่ชนวน จำนวน 5,999
– ทองแดงผสม (เจาะห่วง)

ตระกั่วหน้ากากทองฝาบรย์ จำนวน 99