Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

บทความหลวงพ่อสาคร
By using our website, you agree to the use of our cookies.Blog Post

พระปิดตามหาอุตตโม รุ่นไตรมาส 53 หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ
พระปิดตา

พระปิดตามหาอุตตโม รุ่นไตรมาส 53 หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ 

พระปิดตามหาอุตตโม รุ่นไตรมาส 53 หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ

เป็นพระที่สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกงานทอดกฐินฯ ปี 2553 ออกแบบและแกะพิมพ์โดยทีมงานช่างที่เคยออกแบบ และแกะพิมพ์หนุมานที่ระลึกงานทอดกฐินฯ ปี 2552 รุ่น “มหาปราบ”

จำนวนการจัดสร้าง พระปิดตามหาอุตตโม รุ่นไตรมาส 53

1. องค์ครู หน้าตัก 29 นิ้ว หล่อนำฤกษ์ เนื้อทองล่ำอู่ จำนวนการสร้าง 1 องค์ เป็นองค์ครู ไว้บูชาที่วัดหนองกรับ

2. ชุดกรรมการใหญ่ หล่อนำฤกษ์ จำนวนการสร้าง 199 ชุด เปิดจองทำบุญ ชุดละ 3999 บาท

2.1 องค์บูชา หน้าตัก 5 นิ้ว หล่อนำฤกษ์ เนื้อทองล่ำอู่ 1 องค์

2.2 ปิดตามหาอุตตโม พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ดินไทยนำฤกษ์ 1 องค์

3 ชุดกรรมการเล็ก หล่อนำฤกษ์ จำนวนการสร้าง 518 ชุด  เปิดจองทำบุญ ชุดละ 3900 บาท

3.1 ปิดตามหาอุตตโม พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวะแก่ทองคำ ดินไทยนำฤกษ์ 1 องค์

3.2 ปิดตามหาอุตตโม พิมพ์กลาง เนื้อนวะแก่ทองคำ ดินไทยนำฤกษ์ 1 องค์

3.3 ปิดตามหาอุตตโม พิมพ์เล็ก เนื้อนวะแก่ทองคำ ดินไทยนำฤกษ์ 1 องค์

4 ชุดเนื้อตะกั่วผสมแร่ (แจก) พิมพ์ใหญ่, กลาง, เล็ก จำนวนการสร้าง 73 ชุด

5 ขนาดห้อยคอ พิมพ์ใหญ่ ความสูง 2.0 เซ็นต์

5.1 ปิดตามหาอุตตโม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ(หนักประมาณ 25 g) จำนวนการสร้าง 53 องค์  เปิดจองทำบุญ องค์ละ 49999 บาท

5.2 ปิดตามหาอุตตโม พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 599 องค์  เปิดจองทำบุญ องค์ละ 1200 บาท

5.3 ปิดตามหาอุตตโม พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวะ จำนวนการสร้าง 899 องค์  เปิดจองทำบุญ องค์ละ 800 บาท

5.4 ปิดตามหาอุตตโม พิมพ์ใหญ่ เนื้อชนวน จำนวนการสร้าง 1999 องค์ เปิดจองทำบุญ องค์ละ 400 บาท

5.5 ปิดตามหาอุตตโม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 2999 องค์ เปิดจองทำบุญ องค์ละ 300 บาท

6 ขนาดห้อยคอ พิมพ์กลาง ความสูง 1.6 เซ็นต์

6.1 ปิดตามหาอุตตโม พิมพ์กลาง เนื้อทองคำ(หนักประมาณ 18 g) จำนวนการสร้าง 69 องค์ เปิดจองทำบุญ องค์ละ 36999 บาท

6.2 ปิดตามหาอุตตโม พิมพ์กลาง เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 699 องค์  เปิดจองทำบุญ องค์ละ 1000 บาท

6.3 ปิดตามหาอุตตโม พิมพ์กลาง เนื้อนวะ จำนวนการสร้าง 999 องค์  เปิดจองทำบุญ องค์ละ 600 บาท

6.4 ปิดตามหาอุตตโม พิมพ์กลาง เนื้อชนวน จำนวนการสร้าง 2999 องค์  เปิดจองทำบุญ องค์ละ 300 บาท

6.5 ปิดตามหาอุตตโม พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 4999 องค์  เปิดจองทำบุญ องค์ละ 200 บาท

7 ขนาดห้อยคอ พิมพ์เล็ก ความสูง 1.2 เซ็นต์

7.1 ปิดตามหาอุตตโม พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 73 องค์  มอบให้กับผู้จอง เนื้อทองคำพิมพ์กลาง รวม 69 องค์

7.2 ปิดตามหาอุตตโม พิมพ์เล็ก เนื้อนวะ จำนวนการสร้าง 73 องค์  มอบให้กับผู้จอง เนื้อทองคำพิมพ์ใหญ่ รวม 53 องค์

7.3 ปิดตามหาอุตตโม พิมพ์เล็ก เนื้อทองล่ำอู่ จำนวนการสร้าง 9999 องค์ แจกซองกฐิน

พระปิดตา นับว่าเป็นพระเครื่องพิมพ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมในวงการพระอย่างกว้างขวาง ด้วยความเชื่อกันว่า ถ้าได้บูชาพระพิมพ์ปิดตาแล้ว จะทำให้เกิดการอุดเงิน-อุดทอง พระปิดตามหาอุตม์ มีลักษณะเป็นพระปิดตาหลายมือยกขึ้นปิดทวารทั้ง ๙ นั้น ท่านให้ความหมายไว้เป็นสองนัย กล่าวโดยนัยแรกหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ทรงเข้านิโรธสมาบัติเรียกว่า “ภควัม” ซึ่งเป็นการปิดเสียซึ่งการรับรู้สำรวมแห่งอายาตนะภายนอกและภายในทั้งหลาย จิตจึงดำรงอยู่ในความสงบอย่างยิ่ง ส่วนนัยยะที่สองนั้นท่านหมายถึงพระภควัมปติเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในสมัยพุทธกาล พระภควัมบดี หรือ พระมหากัจจายนะ นั้น ไม่ใช่รูปสมมติแทนองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า คำว่า “ภควัมบดี” หรือ “ภควัมปติ” แปลว่า “ผู้มีความงามละม้ายเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้า” อันเป็นอีกนามหนึ่งของ “พระมหาสังกัจจายนะ” หนึ่งในพระสาวกผู้ทรงเอกทัคคะ (เป็นเลิศ) ๘๐ รูป ของพระพุทธองค์ พระควัมปติเถระมีคุณวิเศษมาก มีความเป็นเลิศทางการย่อพระธรรมคัมภีร์ให้สั้นลง และอธิบายความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างละเอียดแจ่มแจ้ง รูปเคารพนิยมเป็นรูปปิดตาบ้าง พระปิดทวารทั้ง ๙ บ้างนั้น เป็นอุปเท่ห์หมายถึง ตอนที่พระภควัมปติเถระท่านกำลังเข้านิโรธสมบัติ ทวารทั้งเก้าก็จะปิดสนิท ไม่ยินดียินร้ายกับกิเลสทั้งหลาย หมายถึงดับสนิท อาสวะกิเลสต่างๆ ไม่อาจที่จะเข้ามาแผ้วพานได้เลย จากมูลเหตุนี้เอง โบราณจารย์ต่างๆ ท่านจึงสร้างรูปเคารพ เป็นรูปพระปิดตา (คือมีมือคู่เดียวมาปิดที่หน้า) บ้าง เป็นรูปพระปิดทวารทั้ง ๙ บ้าง และโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระปิดตาก็จะปลุกเสกให้เด่นไปทางเมตตามหานิยม โชคลาภโภคทรัพย์ แต่ถ้าเป็นพระปิดทวารทั้ง ๙ ก็จะปลุกเสกให้เด่นไปทางอยู่ยงคงกระพันชาตรีและแคล้วคลาด

Related posts