Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

บทความหลวงพ่อสาคร
By using our website, you agree to the use of our cookies.Blog Post

พระขุนแผนผงพรายกุมาร ลพ.สาคร วัดหนองกรับ รุ่นผ้าป่าสามัคคี ปี46
ขุนแผน

พระขุนแผนผงพรายกุมาร ลพ.สาคร วัดหนองกรับ รุ่นผ้าป่าสามัคคี ปี46 

พระขุนแผนพรายกุมาร ที่ระลึกในงานทอดผ้าป่าสามัคคีของวัดหนองกรับ ปี พ.ศ.2546 ชนวนมวลสารที่สำคัญที่ใช้เป็นมวลสารในพระขุนแผนรุ่นนี้ได้แก่

1.ผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิม
2.ผงมหานิยมน้อย
3.ผงมหานิยมใหญ่
4.ผงว่านสบู่เลือด
5.ผงจินดารูปทอง
6.ผงมะหาราช
7.ผงพระเจ้าเข้านิโรธ
8.ผงอุทลุม
9.ผงปถมัง

 1. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ สีชมพู จำนวน 5000 องค์
 2. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์เล็ก สีชมพู จำนวน 5000 องค์
 3. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ สีขาว จำนวน 5000 องค์
 4. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์เล็ก สีขาว จำนวน 5000 องค์
 5. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ สีเหลือง จำนวน 90 องค์
 6. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์เล็ก สีเหลือง จำนวน 90 องค์
 7. พระผงพิมพ์พระปิดตาผสมผฝเกศา (จัมโบ) จำนวน 500 องค์
 8. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ เนื้อสบู่เลือด,หลังปิดตา จำนวน 19 องค์
 9. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ ปิดตาคู่,ตะกรุดทองคำ จำนวน 5 องค์
 10. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ ปิดตาทองคำ,เงิน,นวะ,ตะกรุดทองคำคู่ จำนวน 4 องค์
 11. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ ปิดตาเนื้อเงิน,ตะกรุดทองคำคู่ จำนวน 9 องค์
 12. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ เนื้อเหลือง,ตะกรุดทองคำคู่ จำนวน 9 องค์
 13. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ เนื้อสบู่เลือด,ปิดตา,ตะกรุดทองคำ จำนวน 119 องค์
 14. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ เนื้อสบู่เลือด,ตะกรุด 3 กษัตริย์ จำนวน 24 องค์
 15. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ เนื้อเหลือง,ตะกรุดยาว จำนวน 190 องค์
 16. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ เนื้อเหลือง,หลังปิดตา จำนวน 190 องค์

 

Related posts