Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

บทความหลวงพ่อสาคร
By using our website, you agree to the use of our cookies.Blog Post

พระกริ่งไตริฏก พ.ศ.2544 หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ
พระกริ่ง

พระกริ่งไตริฏก พ.ศ.2544 หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ 

พระกริ่งไตริฏก พ.ศ.2544 หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ

ในไตรมาสปี พ.ศ.2544 หลวงพ่อสาครได้จัดสร้างพระกริ่งขึ้นมารุ่นหนึ่งท่านให้ชื่อ ว่าพระกริ่งไตรปิฏก อุดผงพรายกุมารฝังตะกรุด สามกษัตริย์ เป็นพิมพ์ใหญ่ ส่วนพิมพ์เล็กเรียกว่า พระกริ่งน้อยไตรปิฏก ก้นจาร พระกริ่งรุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายจึงทำให้เป็นที่เสาะแสวงหาของลูกศิษย์ของท่านและบุคคลทั่วไป พระกริ่งรุ่นนี้ ดีทั้งนอกและดีทั้งใน ซึ่งได้นำชนวนอันศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาหล่อหลอม อาทิเช่น ชนวนพระกริ่งชินบัญชร ชนวนพระกริ่งปรโม หลวงพ่อเริ่ม วัดจุกเฌอ พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว เกสาโร พระกริ่งหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า พระกริ่งหลวงปูม่น วัดเนินตามาก แผ่นชนวนเกจิอาจารย์ทั่วประเทศที่ผ่านพิธีปลุกเสกทุกค่ำคืนไม่เคยขาดตลอดไตรมาส

พระกริ่งไตรปิฎก อุดผงพรายกุมาร รุ่นไตรมาสพิเศษ ปลุกเสกทั้งไตรมาส ใต้ฐานพระอุดด้วยผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมที่หลวงพ่อสาครซึ่งเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ ได้เก็บไว้และตะกรุด 3 ดอก องค์นี้สำหรับแจกกรรมการมีเส้นเกษาของหลวงปู่ทิมติดอยู่ที่ใต้ฐานพระด้วยครับ พิธีปลุกเสกตามแบบฉบับของหลวงปู่ทิม ในไตรมาสปี พ.ศ.2544 หลวงพ่อ สาครได้จัดสร้างพระกริ่งขึ้นมารุ่นหนึ่งท่านให้ชื่อ ว่า พระกริ่งไตรปิฏก อุดผงพรายกุมารฝังตะกรุด สามกษัตริย์ เป็นพิมพ์ใหญ่ ส่วนพิมพ์เล็กเรียกว่า พระกริ่งน้อยไตรปิฏก ก้นจาร พระกริ่งรุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายจึงทำให้เป็นที่เสาะแสวงหาของลูกศิษย์ของท่านและบุคคลทั่วไป พระกริ่งรุ่นนี้ ดีทั้งนอกและดีทั้งใน ซึ่งได้นำชนวนอันศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาหล่อหลอม อาทิเช่น ชนวนพระกริ่งชินบัญชร ชนวนพระกริ่งปรโม หลวงพ่อเริ่ม วัดจุกเฌอ พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว เกสาโร พระกริ่งหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า พระกริ่งหลวงปูม่น วัดเนินตามาก แผ่นชนวนเกจิอาจารย์ทั่วประเทศที่ผ่านพิธีปลุกเสกทุกค่ำคืนไม่เคยขาดตลอดไตรมาส

Related posts